Odběr stolice na okultní (skryté) krvácení

Vážená paní, vážený pane,
dostali jste zkumavku pro odběr stolice.
Test, který ze vzorku stolice následně provedeme, dokáže odhalit přítomnost skrytého krvácení z tlustého střeva. 

Prosím postupujte podle následujících pokynů:

  • Ze zkumavky vyšroubujte barevný uzávěr.
  • Na konci barevného uzávěru je hrot a ten vnořte 3x do různých míst stolice.
  • Stolice by měla zůstat pouze v závitech hrotu. Proto skutečně proveďte jenom 3 vsunutí a vysunutí.
  • Barevný uzávěr vraťte do zkumavky a pečlivě zašroubujte.
  • Na zkumavku napište své jméno a příjmení.
  • Takto odebraný vzorek přineste do 2 dnů do laboratoře nebo do odběrové místnosti.

Upozornění!
Odběrový hrot nevkládejte do konečníku!
Stolice nesmí být potřísněna močí ani vodou z toalety ani jinou tekutinou!
Za žádných okolností neotvírejte bílý uzávěr!

Pokyny ke stažení zde