Ceníky

Platby od samoplátců v našich odběrových místnostech jsou možné v hotovosti i platební kartou. 

Zdravotní služby (vyšetření) poskytované s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví a služby s nimi úzce související jsou od DPH osvobozeny podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V případě, že uvedená podmínka není splněna, je poskytnutá zdravotní služba zdaňovaná DPH. V ceníku jsou uvedeny jak ceny bez DPH pro případ splnění podmínky, tak ceny s DPH pro případ jejího nesplnění.

 

Ceník biochemie a hematologie Ceník virologie Ceník bakteriologie Ceník imunologie