Svoz materiálu

Pro naše spolupracující kliniky a lékaře zajišťujeme jak pravidelné, tak mimořádné svozy vzorků speciálně vybavenými vozidly. Pokud Vás cokoli kolem svozů zajímá, potřebujete si domluvit odvoz vzorků, kontaktujte, prosím, pana Michaela Bomboně, tel.:  +420 727 913 589,  bombon@vidia-diagnostika.cz.