Aktuality

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PCR TESTY "ZDARMA" !!!

Vážení klienti,

Asociace laboratoří QualityLab zahajuje poskytování preventivních PCR, které jsou počínaje 1. 6. 2021 hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a to i přes přetrvávající absenci nezbytné metodiky (odborné, kvalitativní a cenové), kterou se…