Centrální laboratoř Praha

Centrální laboratoř Praha

Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9 – Libeň

telefon: 281 911 908
mobil: 604 265 116

Pracoviště klinické biochemie a hematologie

laboratoř biochemie: 281 012 023

laboratoř hematologie: 281 012 024

Vedoucí pracoviště OKBH
Ing. Martin Valkus, EuSpLM
telefon: 720 819 836281 012 025
valkus@vidia-diagnostika.cz

Mgr. Laura Straňáková
telefon: 281 012 028
stranakova@vidia-diagnostika.cz

Laboratoř hematologie

Mgr. Lucie Novotná
telefon: 281 012 028
lucie.novotna@vidia-diagnostika.cz

Vedoucí laborantka

Bc. Jana Křivánková
telefon: 281 012 024
krivankova@vidia-diagnostika.cz

Pracoviště virologie

laboratoř: 281 012 021

Vedoucí pracoviště virologie
MUDr. Dana Hrubá
telefon: 281 012 033
mobil: 702 025 688
hruba@vidia-diagnostika.cz

Vedoucí laborantka
Miroslava Sauerová
telefon: 281 012 022
mobil: 702 187 260
sauerova@vidia-diagnostika.cz


MUDr. Barbora Kletenská
telefon: 281 012 029
mobil: 702 187 262 
kletenska@vidia-diagnostika.cz


MUDr. Jana Cihlářová
telefon: 281 012 027
mobil: 702 187 263
cihlarova@vidia-diagnostika.cz


MUDr. Kateřina Mlčochová
telefon: 281 012 029
mobil: 702 187 262
mlcochova@vidia-diagnostika.cz


Ing. Martina Koncošová, Ph.D.
telefon: 281 012 027
mobil: 724 873 152
koncosova@vidia-diagnostika.cz

Pracoviště bakteriologie

laboratoř: 281 012 020

Vedoucí pracoviště bakteriologie

MUDr. Ilona Zemanová
ttelefon: 281 012 026
mobil: 702 073 374
zemanova@vidia-diagnostika.cz

Vedoucí laborantka
Jolana Valová
telefon: 281 012 038
mobil: 702 187 261
valova@vidia-diagnostika.cz

RNDr. Marcela Marvanová
telefon: 281 012 026
mobil: 702 073 374
marvanova@vidia-diagnostika.cz

Pracoviště centrálního příjmu

Vedoucí pracoviště centrálního příjmu
Ing. Kateřina Vtípilová
telefon: 281 012 032
vtipilova@vidia-diagnostika.cz