Akreditace

 

V naší laboratoři hlídáme kvalitu také díky zavedenému funkčnímu systému managementu kvality, v rámci kterého věnujeme úsilí permanentnímu zlepšování procesů v laboratoři. Jsme držiteli osvědčení o akreditaci (ČIA) již od roku 2010. Své dotazy v této oblasti směřujte na paní Ing. Martinu Koncošovou, Ph.D., tel. +420 724 873 152, koncosova@vidia-diagnostika.cz

 

Osvědčení o akreditaci Příloha k Osvědčení o akreditaci Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace Rozhodnutí SÚKL