Odběr moči na kultivaci

Vážená paní, vážený pane,
Pokud je součástí Vašeho vyšetření i vyšetření vzorku moči na kultivaci, postupujte podle následujících pokynů:

 • Ráno si omyjte zevní genitál mýdlem a pak důkladně vodou.
 • Odběr do sterilní zkumavky:
 • Do sterilní zkumavky zachyťte hned první porci moči, zbytek vymočte do záchodu.
 • Sterilní zkumavku vám dá váš ošetřující lékař nebo si ji můžete vyzvednout v našich laboratořích nebo odběrových místnostech. Zkumavka má červený uzávěr.
 • Zkumavku uzavřete a označte štítkem s vaším jménem.
 • Takto získaný vzorek moči dopravte se žádankou do laboratoře nebo do odběrové místnosti do 5 hodin od vymočení.

Odběr do Uricultu:

 • Uricult je sterilní nádobka s destičkou. 
 • Vyndejte destičku z nádobky, držte ji za červené víčko.
 • Destičku počůrejte hned prvním proudem moči a vložte ji zpátky do zkumavky a zašroubujte.
 • Zkumavku označte štítkem s vaším jménem.
 • Takto získaný vzorek moči dopravte se žádankou do laboratoře nebo do odběrové místnosti.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správného vyšetření. Děkujeme za spolupráci.

Pokyny ke stažení zde