Odběr moči na kultivaci

Vážená paní, vážený pane,
Pokud je součástí Vašeho vyšetření i vyšetření vzorku moči na kultivaci, postupujte podle následujících pokynů:

 • Ráno si omyjte zevní genitál mýdlem a pak důkladně vodou.
 • Odběr do sterilní zkumavky:
 • Do sterilní zkumavky zachyťte střední proud moči (první porci mimo odběrovou nádobku), zbytek vymočte do záchodu.
 • Sterilní zkumavku vám dá váš ošetřující lékař nebo si ji můžete vyzvednout v našich laboratořích nebo odběrových místnostech. Zkumavka má červený uzávěr.
 • Zkumavku uzavřete a označte štítkem s vaším jménem.
 • Takto získaný vzorek moči dopravte se žádankou do laboratoře nebo do odběrové místnosti do 2 hodin od vymočení při pokojové teplotě. Jinak musí být vzorek uchováván při teplotě chladničkové 2-8stC.

 

Odběr do Uricultu:

 • Uricult je sterilní nádobka s destičkou. 
 • Vyndejte destičku z nádobky, držte ji za víčko.
 • Do sterilní zkumavky uricultu zachyťte střední proud moči (první porci mimo odběrovou nádobku). Destičku uricultu s půdami ponořte do nádobky s močí, vytáhněte a moč z nádobky vylijte. Víčko s destičkou zašroubujte. (Destičku z obou stran je možné počůrat středním proudem moči, vložit ji zpátky do nádobky a zašroubovat.)
 • Zkumavku označte štítkem s vaším jménem.
 • Takto získaný vzorek moči dopravte se žádankou do laboratoře nebo do odběrové místnosti.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správného vyšetření. Děkujeme za spolupráci.

Pokyny ke stažení zde