Odběr ranní moči

Vážená paní, vážený pane,
Pokud je součástí Vašeho vyšetření i vyšetření vzorku moči, postupujte podle následujících pokynů:

  • Ráno si omyjte zevní genitál mýdlem a pak důkladně vodou.
  • Do čisté nádobky nebo do plastové zkumavky zachyťte střední proud moči. To znamená: první porci moči vymočte do záchodu, další do zkumavky a zbytek moči opět do záchodu.
  • Nádobku uzavřete a označte štítkem s vaším jménem. 
  • Takto získaný vzorek moči dopravte se žádankou do laboratoře nebo do odběrové místnosti nejlépe do 2 hodin od vymočení.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správného vyšetření. Děkujeme za spolupráci.

Pokyny ke stažení zde