TESTOVÁNÍ COVID-19

Dle mimořádného opatření MZČR nadále platí možnost pro pojištěnce v rámci veřejného zdravotního pojištění absolvovat PCR vyšetření 2x za kalendářní měsíc a ANTIGEN 1x za 7 kalendářních dnů bezplatně. Všechna naše odběrová a testovací místa jsou pro klienty dostupná v nezměněném rozsahu.