Odběry a testování na koronavirus

Odběry a testování na koronavirus na vlastní žádost (samoplátce) zatím neprovádíme.

Žádáme proto zájemce o testování (samoplátce) na onemocnění COVID-19, aby nenavštěvovali naše odběrová místa. Snažíme se zajistit možnost odběrů, ale prosíme do odvolání se obracejte pouze na určená odběrová pracoviště MZ ČR, která jsou k tomu vybavena. např.: http://bulovka.cz/testovani-na-koronavirus-pro-indikovane-pacienty-i-samoplatce/

Pokud máte podezření na onemocnění COVID-19, kontaktujte svého lékaře, nebo příslušnou hygienickou stanici.

Doporučujeme sledovat stránky Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz) a Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz).