Mezioborový seminář Neratovice

Datum konání: 25. 4. 2018

Čas konání: 17:00 - 19:00

Místo konání: budova Městského úřadu Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice

Seminář je zaregistrován dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Konference je zaregistrována v evodenci vzdělávacích akcí ČLK.

Výše ohodnocení vzdělávací akce kredity: 2 kredity.

Odborná garance: MUDr. Dana Hrubá, VIDIA-DIAGNOSTIKA

Kontaktní osoba: Michaela Vítová, vitova@vidia-diagnostika.cz