Průkaz DNA HPV testem Cobas® HPV

Naše laboratoř začala nově vyšetřovat DNA HPV testem Cobas® HPV. Test specificky detekuje HPV16 a HPV18 a současně i ostatní vysoce rizikové typy (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 a 68) v klinicky relevantních infekčních hladinách. Tento test je jediný klinicky validovaný test pro primární screening HPV v detekci karcinomu děložního hrdla, který má pro tuto indikaci schválení FDA.